Kancelaria w ramach prowadzonej działalności oferuje wyspecjalizowaną obsługę małych i średnich przedsiębiorców w zakresie:

 • prawa zobowiązań
 • prawa gospodarczego
 • prawa spółek
 • prawa rynku nieruchomości
 • prawa własności przemysłowej
 • prawa pracy
 • egzekucji długów
 • odszkodowań

     W obrębie wskazanych dziedzin nasi prawnicy w szczególności:

 • przygotowują projekty umów, porozumień, listów intencyjnych,
 • analizują teksty prawne (umowy, oświadczenia, pisma i wezwania sądowe),
 • sporządzają opinie prawne,
 • przeprowadzają szkolenia pracowników w zakresie obowiązujących procedur prawnych,
 • tworzą, przekształcają i rejestrują spółki handlowe,
 • przygotowują pisma i korespondencję z innymi podmiotami gospodarczymi i instytucjami,
 • przygotowują wezwania przedsądowe, pisma procesowe, pisma w postępowaniu windykacyjnym,
 • przygotowują dokumentację niezbędną do rejestracji zdarzeń podlegających zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • reprezentują Klienta przed sądami.