Damian Niciejewski

radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Łodzi pod nr ŁD-M 1403, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Spółek Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od wielu lat z powodzeniem prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, prawie spółek handlowych, transportowym oraz w prawie podatkowym. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach sądowych gospodarczych i cywilnych.
kontakt: d.niciejewski@kancelaria.niciejewski.pl

Marcin Stanioch

prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocła- wskiego. Zajmuje się prawem zobowiązań, prawem administracyjnym i ubezpieczeń społecznych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki postępowania w sprawach gospodarczych.
kontakt: m.stanioch@kancelaria.niciejewski.pl

Elwira Pluta

kierownik Sekretariatu, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
kontakt: e.pluta@kancelaria.niciejewski.pl

Agnieszka Bator

asystentka, absolwentka Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji w Opolu, obecnie studiuje na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
kontakt: a.bator@kancelaria.niciejewski.pl