[wpseo_breadcrumb]
Rodzaje nakładów na nieruchomość

Rodzaje nakładów na nieruchomość

Nakładami na nieruchomość określa się wszelkie poniesione na nią wydatki, których celem może być utrzymanie jej w stanie zdatnym do korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem, jej ulepszenie bądź nadanie jej cech zgodnych z upodobaniami osoby czyniącej te...
Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego

Jak stanowi art. 195 Kodeksu cywilnego, własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). W prawie cywilnym rozróżnia się współwłasność ułamkową (w której każdy ze współwłaścicieli ma swój udział wyrażony ułamkiem) oraz...
Zaliczka a zadatek – istotne różnice

Zaliczka a zadatek – istotne różnice

Zadatek jako instytucja prawa zobowiązań została uregulowana w Kodeksie cywilnym. Przepis art. 394 § 1 Kc stanowi, że w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze...