[wpseo_breadcrumb]
Pojęcie stanu przedmiotu darowizny zaliczanej na zachowek

Pojęcie stanu przedmiotu darowizny zaliczanej na zachowek

Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego – Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie...
Sposób obliczania wysokości zachowku

Sposób obliczania wysokości zachowku

W myśl art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego – Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości...
Pojęcie darowizny na gruncie przepisów o zachowku

Pojęcie darowizny na gruncie przepisów o zachowku

Zgodnie z art. 991 § 2 Kodeksu cywilnego – jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, bądź w postaci świadczenia od fundacji rodzinnej lub...
Rodzaje nakładów na nieruchomość

Rodzaje nakładów na nieruchomość

Nakładami na nieruchomość określa się wszelkie poniesione na nią wydatki, których celem może być utrzymanie jej w stanie zdatnym do korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem, jej ulepszenie bądź nadanie jej cech zgodnych z upodobaniami osoby czyniącej te...
Pojęcie darowizny na gruncie przepisów o zachowku

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego

Jak stanowi art. 195 Kodeksu cywilnego, własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). W prawie cywilnym rozróżnia się współwłasność ułamkową (w której każdy ze współwłaścicieli ma swój udział wyrażony ułamkiem) oraz...
Pojęcie stanu przedmiotu darowizny zaliczanej na zachowek

Zaliczka a zadatek – istotne różnice

Zadatek jako instytucja prawa zobowiązań została uregulowana w Kodeksie cywilnym. Przepis art. 394 § 1 Kc stanowi, że w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze...