DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

Prawo Cywilne

Prawo cywilne jest tak szeroką dziedziną, że towarzyszy nam niemal na każdym kroku.
Mówi się, że prowadzi człowieka przez całe życie – od kołyski aż po grób. Często nawet nie zauważamy, że jesteśmy w danej chwili podmiotem stosunku cywilnoprawnego.
Niestety, zdarzają się sprawy cywilne, które są na tyle problematyczne, iż kluczem do poradzenia sobie z ich trudem staje się jedynie profesjonalny pełnomocnik.
Wieloletnie doświadczenie pozwala naszemu zespołowi dokonać dogłębnej analizy każdej sprawy i znaleźć odpowiednie rozwiązanie w stosunkowo krótkim czasie.
Uprzedzamy klienta o wszelkich pułapkach, na które może natrafić podczas postępowania cywilnego. Staramy się przewidzieć następny krok strony przeciwnej i odpowiednio na niego reagujemy. Łagodzimy trud i emocje, jakich dostarcza przewlekłe postępowania sądowe. W przypadku próby polubownego rozwiązania sprawy dbamy o to, aby nasz klient nie podjął mniej korzystnej decyzji.

Kierujemy się przekonaniem, iż nie sposób odnaleźć dwie identyczne sprawy, a więc do każdej należy podejść w sposób indywidualny. Zależy nam, aby nasi klienci czuli, iż ich interesy są w pełni zabezpieczone, a ich ochrona prawna stanowi dla nas najwyższy priorytet. Zapewniamy wsparcie prawne profesjonalnego, doświadczonego radcy prawnego, który doskonale zna specyfikę działania sądów na obszarze Wielunia, Sieradza, Łodzi.

Nasi klienci mogą liczyć na przedstawienie im ich sytuacji prawnej w sposób jak najmniej skomplikowany, udzielenie odpowiedzi na nurtujące pytania, a przede wszystkim na pełną dyskrecję. Działamy w sposób sprawny i efektywny, ale i komfortowy dla klienta. Zapewniamy nie tylko wsparcie prawne, ale i emocjonalne.
Przyjmujemy sprawy na każdym etapie postępowania w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym m.in.:

sprawy z zakresu prawa rzeczowego,

sprawy wynikające z umów, zobowiązań,

sprawy odszkodowawcze,

sprawy spadkowe.

Prawo rzeczowe

Reprezentujemy naszych klientów w sporach dotyczących nieruchomości oraz ruchomości, które nierzadko są wyjątkowo skomplikowane i czasochłonne.
Przygotowanie odpowiednich dokumentów jest kluczowe przy prowadzeniu spraw z zakresu prawa rzeczowego. Po dokonaniu analizy dokumentacji, przedstawiamy klientowi możliwe rozwiązania oraz skutecznie je wdrażamy. Prowadzimy postępowanie do samego końca zabezpieczając przy tym interesy klientów na przyszłość.

Specjalizujemy się przede wszystkim w prowadzeniu:

9

spraw o zasiedzenie,

9

spraw związanych z użytkowaniem wieczystym,

9

spraw związanych z ochroną prawa własności i posiadania,

9

spraw związanych ze współwłasnością,

9

spraw związanych ze służebnościami i drogą konieczną,

9

spraw związanych z hipoteką oraz zastawem,

9

spraw wieczystoksięgowych.

Prawo zobowiązań, umowy

Podpisanie umowy zajmuje zaledwie chwilę, ale rozwiązywanie sporów z niej wynikających może trwać nawet kilka lat. Chronimy naszych klientów przed zawieraniem umów opatrzonych niekorzystnymi postanowieniami umownym i zastępujemy je zweryfikowanymi klauzulami. Od wielu lat opiniujemy i projektujemy umowy na szeroką skalę, aby ich postanowienia były jak najbardziej korzystne dla naszych klientów. Znając specyfikę prawa zobowiązań, zapewniamy opiekę przy zawieraniu umów oraz ich negocjowaniu z kontrahentami.
Mając za priorytet interesy naszych klientów, prowadzimy sprawy o dochodzenie wykonania umowy, ale i o odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Zapewniamy pełne wsparcie przy dochodzeniu roszczeń i należności wynikających z umów.

Wielokrotnie prowadziliśmy postępowania dotyczące, m.in.:

9

umowy sprzedaży,

9

umowy zamiany,

9

umowy o dzieło,

9

umowy o roboty budowlane,

9

umowy najmu,

9

umowy dzierżawy,

9

umowy leasingu,

9

umowy pożyczki oraz użyczenia,

9

umowy zlecenia,

9

umowa renty,

9

umowa dożywocia,

9

umowa darowizny.

Odszkodowania

Uzyskanie odszkodowania przez osobę poszkodowaną jest jej ustawowym prawem, na którego straży stoi nasza Kancelaria. Wieloletnie doświadczenie w egzekwowaniu rekompensaty pozwala nam prowadzić postępowanie w sposób sprawny, skuteczny i nieuciążliwy dla klienta. Nasz zespół przeprowadza dogłębną analizę sprawy i szuka najbardziej korzystnej drogi dla klienta. Współpracujemy z biegłymi sądowymi, którzy pomagają nam jak najdokładniej ocenić każdą sprawę. Reprezentujemy klienta przez cały tok postępowania, a również wspieramy w dochodzeniu zasądzonych należności.

Zapewniamy kompleksową pomoc w dochodzeniu i uzyskiwaniu m.in.:

9

odszkodowań oraz ochrony z tytułu naruszenia dóbr osobistych,

9

odszkodowań majątkowych,

9

odszkodowań komunikacyjnych,

9

odszkodowań należnych za szkody dokonane w wyniku popełnienia czynu zabronionego,

9

rekompensaty z tytułu odpowiedzialności kontraktowej,

9

należnej renty.

Prawo spadkowe

Z chwilą śmierci następuje otwarcie spadku po zmarłym, co rozpoczyna bieg szeregu terminów, których dotrzymanie będzie miało ogromne znaczenie dla interesów spadkobierców. Dopełnienie formalności w odpowiednim terminie może wiązać się na przykład ze zwolnieniem od zapłaty podatku poszczególnych spadkobierców.
Doświadczony radca prawny zadba o to, aby wszystkie kwestie formalne zostały załatwione w odpowiednim terminie, a spadkobranie było jak najbardziej korzystne dla naszych klientów.
Sprawy spadkowe wydają się być czymś prostym i zwyczajnym, tymczasem potrafią one przysporzyć szeregu problemów i nerwów. Odwrócenie skutków czynności podjętych w toku postępowania nierzadko okazuje się niemożliwe, a konsekwencje te zdają się nie mieć końca. Mając na uwadze powyższe, zabezpieczamy interesy naszych klientów już na samym początku. Zależy nam, aby postępowanie przebiegło w sposób komfortowych dla spadkobierców i nie namnażało negatywnych emocji, których nadmiar wywołuje okres żałoby po spadkodawcy.
Wspieramy naszych klientów również w zabezpieczeniu interesów ich bliskich na przyszłość poprzez porady dotyczące testamentu.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie m.in. w:

9

kwestiach testamentowych oraz dziedziczenia ustawowego,

9

sprawach o stwierdzenie nabycia spadku,

9

sprawy o dział spadku,

9

sprawy o przyjęcie lub odrzucenie spadku,

9

sprawy o podważenie testamentu,

9

sprawy związane z zapisami,

9

zabezpieczaniu spadku,

9

sprawach dotyczących zachowku,

9

sprawach dotyczących wydziedziczenia, uznania za niegodnego,

9

sprawach dotyczących długów spadkowych.

Jedną z wielu usług, jakie proponuje swoim klientom kancelaria Niciejewski jest prawo cywilne Wieluń. Znajomość paragrafów z tej dziedziny prawa jest bardzo pomocne. Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę z tego, w jaki sposób odczytywać niektóre z kruczków prawnych. W takiej sytuacji pomocne będzie wsparcie adwokata od spraw cywilnych.

Sprawy cywilne – adwokaci z kancelarii Niciejewski

Prawnik cywilny odpowiada przede wszystkim za pełne wsparcie klientów podczas sprawy cywilnej. Z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie, możemy z łatwością wyłapać wszelkie pułapki, jakie mogą czyhać na klienta w czasie takiej rozprawy oraz – co równie ważne, odpowiednio go do tego przygotować. Przewidujemy następny krok strony przeciwnej oraz odpowiadamy na niego w sposób błyskawiczny. 

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele trudnych emocji może towarzyszyć uczestniczeniu w rozprawie sądowej. Zapewniamy niezbędne wsparcie oraz łagodzimy trud całej sprawy – nasi klienci mogą zawsze na nas liczyć! Pilnujemy także, by w momencie próby rozwiązania całej sprawy polubownie, klient nie podjął takiej decyzji, które będą dla niego mało korzystne. Nasze reprezentowanie klientów na sali sądowej ma bardzo szeroki wymiar – zajmujemy się praktycznie wszystkimi aspektami, jakie istotne są w trakcie procesu cywilnego.

Adwokat nie tylko od prawa cywilnego – Wieluń

Specjaliści z naszej kancelarii orientują się również w innych dziedzinach prawa. Nasze usługi są rozbudowane i obejmują między innymi prawo rodzinne Wieluń, a także prawo karne Wieluń. Jeśli potrzebujesz profesjonalnej opieki prawnej, to koniecznie zgłoś się do nas – adwokaci Wieluń czekają na Ciebie! Chętnie podejmiemy się nawet spraw trudnych i niestandardowych. Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie znaleźć można  dane kontaktowe.

ADRES

ul. Kilińskiego 8

98-300 Wieluń

SEKRETARIAT

Tel: 43 8430851

Mail: kancelaria@niciejewski.pl

TELEFONY

Damian Niciejewski 502 708 557

Małgorzata Kubicka-Osiecka 530 005 272

Jacek Kępa 501 165 184