[wpseo_breadcrumb]
Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną a sprawa o rozwód

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną a sprawa o rozwód

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do...