[wpseo_breadcrumb]
Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego

Jak stanowi art. 195 Kodeksu cywilnego, własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). W prawie cywilnym rozróżnia się współwłasność ułamkową (w której każdy ze współwłaścicieli ma swój udział wyrażony ułamkiem) oraz...
Zaliczka a zadatek – istotne różnice

Zaliczka a zadatek – istotne różnice

Zadatek jako instytucja prawa zobowiązań została uregulowana w Kodeksie cywilnym. Przepis art. 394 § 1 Kc stanowi, że w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze...
Czym różni się umowa o pracę od umowy zlecenia?

Czym różni się umowa o pracę od umowy zlecenia?

Zatrudnienie może mieć charakter pracowniczy (regulowany przepisami prawa pracy) lub niepracowniczy, np. cywilnoprawny (który reguluje prawo cywilne). Umowa zlecenia jest przykładem umowy cywilnoprawnej. Nie jest możliwe jednoczesne zakwalifikowanie umowy jako umowy...
Służebność drogi koniecznej

Służebność drogi koniecznej

Służebność stanowi ograniczone prawo rzeczowe obciążające cudzą nieruchomość. Najczęściej występuje w stosunkach sąsiedzkich. Prawo to obciąża cudzą nieruchomość w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości, zwanej „władnącą” (służebność gruntowa) albo...