[wpseo_breadcrumb]
Małżeński przymusowy ustrój majątkowy

Małżeński przymusowy ustrój majątkowy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyróżnia dwa rodzaje ustrojów majątkowych małżeńskich, tj. ustrój wspólności ustawowej, o którym mowa w art. 31 Kro oraz ustrój umowny określony w art. 47 Kro. Przepis art. 31 § 1 Kro stanowi, że Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje...
Zbycie nieruchomości przez pełnomocnika

Zbycie nieruchomości przez pełnomocnika

Zbycie nieruchomości (m.in. poprzez zawarcie umowy sprzedaży, zamiany bądź darowizny) nie wymaga osobistego stawiennictwa jej właściciela u notariusza sporządzającego akt notarialny. Strony umowy przenoszącej własność nieruchomości mogą być reprezentowane przez...
Dochodzenie roszczeń pracowniczych w postępowaniu grupowym

Dochodzenie roszczeń pracowniczych w postępowaniu grupowym

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym została uchwalona w dniu 17 grudnia 2009 r. i weszła w życie 19 lipca 2010 r. Głównym założeniem wprowadzenia tego postępowania do polskiego systemu prawnego było rozszerzenie dostępu do sądu (szczególnie w...