[wpseo_breadcrumb]
Odszkodowanie za zmarnowany urlop

Odszkodowanie za zmarnowany urlop

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2211) reguluje m.in. kwestie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej przez organizatora turystyki, w tym...
Zasiedzenie idealnego udziału innego współwłaściciela

Zasiedzenie idealnego udziału innego współwłaściciela

Mimo braku wyraźnej regulacji w tym przedmiocie, zarówno orzecznictwo, jak i doktryna dopuszczają możliwość zasiedzenia przez współwłaściciela udziału innego współwłaściciela, tj, nabycia udziału we współwłasności w większej części niż wynika to z istniejącej...
Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny?

Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny?

Obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania środków utrzymania (a w miarę potrzeby również środków wychowania) osobie uprawnionej. Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje m.in. obowiązek alimentacyjny między krewnymi, między małżonkami, których małżeństwo zostało...