Prawo pracy – przepisy, które warto znać

Prawo pracy – przepisy, które warto znać

W dniu 26 kwietnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca rozwiązania dwóch unijnych dyrektyw (m.in. tzw. dyrektywy work life balance). Zmiany dotyczyły nowych uprawnień pracowniczych, dodatkowej ochrony przed...
Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną a sprawa o rozwód

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną a sprawa o rozwód

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do...