[wpseo_breadcrumb]
Zwrot nakładów w rozliczeniach między małżonkami

Zwrot nakładów w rozliczeniach między małżonkami

Zgodnie z art. 45 § 1 Kro – Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów,...
Wyłączenie małżonka od dziedziczenia

Wyłączenie małżonka od dziedziczenia

Co do zasady w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, którzy dziedziczą w częściach równych (art. 931 § 1 Kc). Małżeństwo z kolei ustaje wskutek śmierci małżonka, uznania małżonka za zmarłego bądź uprawomocnienia się...
Dziedziczenie spadku przez pasierba

Dziedziczenie spadku przez pasierba

Jak stanowi art. 9341 Kodeksu cywilnego – W braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku. Dziedziczenie...