[wpseo_breadcrumb]
Skutki nabycia rzeczy od osoby nieuprawnionej

Skutki nabycia rzeczy od osoby nieuprawnionej

Mimo że, w myśl rzymskiej zasady, nikt nie może przenieść na drugą osobę więcej praw, aniżeli sam posiada (nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet), Kodeks cywilny przewiduje od niej wyjątek mający na celu ochronę interesów nabywcy rzeczy...
Śmierć małżonka w trakcie sprawy o rozwód a dziedziczenie

Śmierć małżonka w trakcie sprawy o rozwód a dziedziczenie

Jak stanowi art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego, w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku....
Rozwód i separacja – różnice

Rozwód i separacja – różnice

Rozwód to instytucja prawa rodzinnego pozwalająca rozwiązać małżeństwo za życia małżonków. Separacja jako instytucja prawna, nazywana dawniej rozłączeniem małżonków – mimo wielu podobieństw – w przeciwieństwie do rozwodu nie powoduje ustania małżeństwa. Poniżej...
Błąd w akcie notarialnym – i co dalej?

Błąd w akcie notarialnym – i co dalej?

Jak stanowi ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Akt notarialny jest sporządzany, jeżeli wymaga tego przepis prawa...